Taarifa za Mwanafunzi
Division
Points
Uhamisho Kwenda / Kutoka
Ndani ya Mkoa (Morogoro)           Kutoka Nje ya Mkoa
Machaguo ya Shule
Wilaya
Shule, Chaguo la 1
Shule , Chaguo la 2
Shule , Chaguo la 3
Shule , Chaguo la 4
Taarifa za Mzazi / Mlezi

Sababu za uhamisho: